-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12889)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(12681)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8959)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4736)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2477)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1568)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1412)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1231)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(992)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(870)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:27341 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:0

با توجه به اين كه در شناخت دين و عقايد، استناد به عقل ضروري است، زيرا كه عقل به نص احاديث حجت باطني است و از حجت باطني به حجت ظاهري ميرسيم. اما در جايي ديگر داريم كه هيچ كس در هيچ جاي عالم نميتواند بدون تسلط بر قرآن و كليدهاي فهم آن و اخبار و احاديث و قواعد و علوم مربوط به شناخت حديث مدعي شود كه من از اسلام مطلع هستم.

با توجه به مطالب بالا، در اختلاف بين دين و عقل كدام مقدم است؟از آنجا كه عطا كننده عقل و دين به انسانها خداوند متعال است و از سوي ديگر در منابع ديني نيز به تبعيت از عقل و توجه به تعقل و تفكر سفارش زيادي صورت گرفته است، ميفهميم كه هيچ گونه تضاد و تنافي ميان اين دو وجود ندارد. تعبير به حجت باطني در مورد عقل و حجت ظاهري درباره پيامبران و ائمه نيز خود، مؤيد اين مطلب است. البته به اين معنا نيست كه اين دو در همه جزئيات مسايل عين هم ميانديشند و نظر ميدهند، بلكه هريك عهدهدار بيان بخشي از احكام دين است؛ زيرا كه همه جزئيات احكام مورد نياز مردم در همه زمانها يكجا در دين بيان نشده. بلكه بخشي از احكام دين توسط عقل ناب و با مقدمات قطعي قابل اثبات و استخراج است و بخشي ديگر بايد توسط كارشناسان ديني (فقها) از راه اجتهاد با رجوع به ادله چهارگانه اجتهادي يعني كتاب، سنت، اجماع و عقل به دست آيند و در اختيار مسلمانان قرار گيرند. پس در آن مسائلي كه عقل حكم مستقل دارد، شرع يا اصلاً حكم ندارد و يا اگر هم داشته باشد، حكم تأسيسي نيست بلكه ارشاد به حكم عقل و مؤيد آن است.

امّا در مواردي كه به ظاهر تضاد و تنافي ميان دليل عقلي با دليل نقلي (آيه يا روايتي) به نظر رسد، اگر دليل عقلي ما قطعي و از مقدمات يقيني باشد، بايد به تأويل ظاهر آيه يا روايت به گونهاي كه با دليل عقلي تضادي نداشته باشد بپردازيم. مثلاً در تفسير آيه »وَ جاءَ ربك و الملك صفّاً صفّاً« با توجه به دليل عقلي قطعي كه خداوند جسميت ندارد، به تأويل ظاهر آيه{P - فجر، آيه 22. P}

ميپردازيم و ميگوييم منظور آمدن امر پروردگار است نه خود پروردگار و امثال اين تأويل. و اگر در موارد تنافي و تعارض ظاهري، دليل نقلي ما قطعي و يقيني است، بايد در مورد دليل عقليمان بيشتر دقت كنيم. زيرا ممكن است در مقدمات آن دچار اشتباه شده باشيم و يا مقدمه غلطي را، صحيح و بديهي فرض كرده باشيم. در موارد ديگري غير از موارد فوق نيز اگر تضاد يا تنافي ميان دليل عقلي يا نقلي به نظرمان رسيد، بايد از پيشداوري پرهيز كرده، با مراجعه به اهل خبره و كارشناسان علوم اسلامي، راه حل مسأله و نفي تضاد ظاهري را جويا شويم؛ زيرا در بسياري از موارد وجه جمع وجود دارد و با رجوع به اهل فن مشخص ميشود.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.